האור הפנימי שלך ראוי לאמון רב יותר

מכל ספר הדרכה שהוא. הוא יצביע ויכוון אותך בדרכך, הוא יאיר את נשמתך.

הפעל סרגל נגישות